Školní jídelna

Přihlašování ke stravování

Ve školní jídelně se mohou stravovat žáci, kteří navštěvují základní nebo mateřskou školu. Odhlašovat obědy je možno ve školní jídelně, případně v mateřské nebo v základní škole nejpozději do 7:30 hodin příslušného dne. V případě nemoci je možno si první neodhlášený oběd vyzvednout ve školní jídelně od 11:00 do 11:30 hodin. V době nemoci není možno obědy odebírat. Neodhlášený a nevyzvednutý oběd propadá.

Školní jídelna ZŠ a MŠ Cítov, nově nabízí odběr obědů pro cizí strávníky. Cena oběda činí 75,- Kč. Obědy se vydávají v časovém rozpětí 11,00-11,20 hodin, do vlastních přinesených nádob.
Více informací na tel. 604 266 277, nebo přímo v budově školy u pí Prepslové.

 

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY. Z důvodů velkého zvýšení cen potravin a energií, jsme nuceni od 1.října 2023 zdražit cenu za stravování ve školní jídelně.
Děkujeme za pochopení.

 

Cena stravného MŠ

Svačina 12,- Kč
Svačina a oběd 38,- Kč
Svačina, oběd a svačina 47,- Kč
Pokud dítě dosáhne v daném školním roce věku 7 let, musí být zařazeno podle vyhlášky MŠMT do vyšší věkové kategorie a ceny jsou takto:
Svačina 13,- Kč
Svačina a oběd 42,- Kč
Svačina, oběd a svačina 52,- Kč

Pokud rodiče potřebují odhlásit mimořádně odpolední svačinu, je to také nutné nahlásit příslušný den do 7:30 hodin, jinak svačina propadá. Dle předpisů se svačina nesmí připravovat předem.

Cena stravného ZŠ

Strávníci ve věku od 7-10 let 35,- Kč
Strávníci ve věku od 11-14 let 37,- Kč

Věk se počítá ten, který žák ve školním roce dosáhne. Školní rok je počítán od 1. 9. do 31. 8. daného roku.

 

Školní jídelna

  • + 420 605 485 379

Jídelníčky

Platba

  • Obědy se platí hotově ve školní jídelně nebo na účet číslo 287122506/0300 vždy do 20. příslušného měsíce.
  • Při platbě na účet je nutno uvést jméno žáka.

Stravné se platí každý měsíc zálohově na daný měsíc dopředu. V případě nemoci se zaplacené, nevybrané a odhlášené obědy vyúčtovávají v dalším měsíci a platí se o to menší záloha na další měsíc. Nebude-li platba uhrazena ani v příštím měsíci, bude dítě ze stravování vyřazeno.


Platby v hotovosti

Úterý: 7.00 h – 15.00 h
Středa: 8.00 h – 16.00 h
Čtvrtek: 7.00 h – 13.00 h