Školní jídelna

Tým ŠJ

Ilona Prepslová - hospodářka ŠJ

Markéta Schořová - hlavní kuchařka

Eva Malická - kuchařka

Školní jídelna

  • + 420 605 485 379

Jídelníčky

Platba

  • Obědy se platí hotově ve školní jídelně nebo na účet číslo 287122506/0300 vždy do 20. příslušného měsíce.
  • Při platbě na účet je nutno uvést jméno žáka.

Stravné se platí každý měsíc zálohově na daný měsíc dopředu. V případě nemoci se zaplacené, nevybrané a odhlášené obědy vyúčtovávají v dalším měsíci a platí se o to menší záloha na další měsíc. Nebude-li platba uhrazena ani v příštím měsíci, bude dítě ze stravování vyřazeno.