Školní jídelna

Školní jídelna

  • + 420 605 485 379

Platba

  • Obědy se platí hotově ve školní jídelně nebo na účet číslo 287122506/0300 vždy do 20. příslušného měsíce.
  • Při platbě na účet je nutno uvést jméno žáka.

Stravné se platí každý měsíc zálohově na daný měsíc dopředu. V případě nemoci se zaplacené, nevybrané a odhlášené obědy vyúčtovávají v dalším měsíci a platí se o to menší záloha na další měsíc. Nebude-li platba uhrazena ani v příštím měsíci, bude dítě ze stravování vyřazeno.


Platby v hotovosti

Úterý: 7.00 h – 15.00 h
Středa: 8.00 h – 16.00 h
Čtvrtek: 7.00 h – 13.00 h