Školní družina

Provoz školní družiny

Ranní družina
Pondělí - pátek 6:40 - 7:35 hod.
Odpolední družina
Pondělí - pátek 11:25 - 16:10 hod.

Organizace školní družiny

Aby nebyla narušena plánovaná činnost ve školní družině, jsou stanoveny odchody dětí takto: po obědě do 13:15 hod., 14:30 hod. a pak individuálně. Na nepovinné předměty, kroužky a mimoškolní činnost budou děti uvolňovány dle potřeby.

Rodiče do přihlášky uvedou přesnou hodinu odchodu dětí ze ŠD a způsob odchodu (sám, s rodiči). Má-li žák odejít ze ŠD v jinou dobu nebo s jinou osobou než je uvedeno na zápisním lístku, sdělí tuto skutečnost zákonný zástupce písemně. Na telefonické omlouvání dětí ze školní družiny nebude brán zřetel.

Děti si do ŠD přinesou v sáčku nebo tašce podepsané tepláky na převlečení.

Bude-li dítětem poškozeno zařízení ŠD, je nutno tuto škodu jeho zákonným zástupcem uhradit.

Platba za školní družinu

  • Měsíční poplatek je 170,- Kč na žáka.
  • Placení bude probíhat ve 2 splátkách na účet číslo: 287122506/0300
  • Na účtu uveďte: JMÉNO ŽÁKA A ÚČEL PLATBY (DRUŽINA)

Fotogalerie

images Archiv fotografií