Základní škola

Charakteristika školy

ZŠ a MŠ je umístěna v hlavním dění obce. V blízkosti školy je kulturní dům, místní knihovna, OÚ, obchod a kostel. Děti i žáci mají sportovní vyžití na velkém hřišti, které je vybaveno mnoha herními prvky. Škola je rodinného typu s velmi dobrou vybaveností.

V roce 2004 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce celé budovy, byla vyměněna střecha, podlahy, stropy, elektroinstalace, sociální zařízení ve druhém poschodí, obklady, nové omítky, zateplení, nová fasáda.

Úplnost a velikost školy

Škola je čtyřtřídní, navštěvují ji žáci 1. -5. ročníku. Školní družina má jedno oddělení ve 2. patře. Dále nabízíme mimoškolní aktivitu Klubík.
Součástí zařízení je dvoutřídní mateřská škola a školní jídelna.


Kapacita ZŠ - 100 žáků, MŠ - 55 dětí, ŠD - 40 dětí, ŠJ - 130 dětí

Vybavení školy

Máme k dispozici pět velkých tříd,z toho jedna je vybavena keramickou pecí, výtvarnými potřebami. Další třída je zařízena jako počítačová učebna. ŠD má samostatnou prostornou místnost v 1. patře školy.Škola se pyšní velkou tělocvičnou, která je využita každý den i v odpoledních a večerních aktivitách./ např. plážový volejbal, pilátes, tenis, volejbal…atd./ 

Škola je dobře vybavena učebnicemi i učebními pomůckami, výtvarným materiálem všeho druhu, který se nachází ve výtvarné třídě, kde žáci vyrábějí a tvoří v hodinách Vv a Pč. Průběžně po celý rok se obnovují didaktické pomůcky, učební materiál a vybavení školy. V každé třídě je interaktivní tabule. Ve škole je 16 počítačů, které jsou připojeny k internetu.

Základní škola a Mateřská škola Cítov

  • 277 04 Cítov 3
  • info@zs-citov.cz
  • IČO: 71009981
  • Číslo účtu: 181906580/0300

Fotogalerie

images Archiv fotografií