Základní škola

Plán činností ZŠ pro školní rok 2018/19

ZÁŘÍ

 • Slavnostní zahájení šk. roku
 • Účast při akci „Vesnice roku“
 • Beseda s myslivci

 ŘÍJEN

 • Dopravní hřiště 4. ročník
 • Divadelní představení
 • Vystoupení pro důchodce
 • Podzimní prázdniny

 LISTOPAD

 • Dýňobraní
 • Výstava drobného zvířectva
 • Třídní schůzky

 PROSINEC

 • Rozsvěcení stromu
 • Vánoční jarmark, živý betlém- vystoupení
 • Vánoční besídka ve škole
 • Výlet – svíčkárna
 • Vánoční prázdniny

 LEDEN

 • Vysvědčení za 1. pololetí
 • Divadelní představení

 ÚNOR

 • Pololetní prázdniny
 • Výlet
 • Jarní prázdniny

 BŘEZEN

 • Maškarní karneval /kulturní dům/
 • Den vody – projektový den
 • Vítání jara – velikonoční
 • Velikonoční prázdniny

 DUBEN

 • Den Země
 • Zápis žáků do 1. třídy
 • Divadlo
 • Zahájení plaveckého výcviku
 • Třídní schůzky

 KVĚTEN

 • Dopravní hřiště 4. ročník
 • Soutěž Mladých zdravotníků
 • Fotografování tříd

 ČERVEN

 • Výlet
 • Zahradní slavnost
 • Noc s Andersenem
 • Vysvědčení
 • Slavnostní ukončení školního roku

Základní škola a Mateřská škola Cítov

 • 277 04 Cítov 3
 • + 420 315 692 128
 • info@zs-citov.cz
 • IČO: 71009981
 • Číslo účtu: 181906580/0300

Fotogalerie

images Archiv fotografií